Despre noi   |   Harta site   |   Publicitate   |   Contact

Fundal submeniu
Companii:

Modificari mult asteptate aduse legii energiei electrice si a gazelor naturale

1. Aspecte preliminare
In data de 31 decembrie 2021, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1259 si a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 143/2021 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative (“OUG 143/2021”)

OUG 143/2021 vizeaza  transpunerea in legislatia nationala a Directivei nr. 944/2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE (“Directiva 944/2019”), si, ca atare, inchiderea procedurii de infringement declansata de Comisia Europeana (“CE”) impotriva Romaniei in legatura cu transpunerea Directivei 944/2019. Cu toate acestea, cea mai asteptata modificare si principala noutate adusa de OUG 143/2021 consta in excluderea obligatiei de a tranzactiona energia electrica exclusiv pe pietele centralizate. Practic, aceasta pune capat interdictiei de aproximativ 10 ani de a incheia contracte bilaterale de achizitie a energiei electrice („PPA”) negociate direct (cu exceptia producatorilor aflati in portofoliul statului, care sunt in continuare obligati sa vanda o parte din productia lor pe pietele centralizate). Aceasta schimbare a fost solicitata in mod activ de participantii pe piata si este asteptata sa incurajeze dezvoltarea de noi capacitati prin facilitarea accesului la finantare.

De asemenea, subliniem faptul ca, potrivit dispozitiilor OUG 143/2021, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) are obligatia de a adapta, dupa caz, legislatia secundara in concordanta cu prevederile OUG 143/2021. Pana la adaptarea, dupa caz, a legislatiei secundare, toate actele normative emise in temeiul Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale (“Legea 123/2012”) isi mentin aplicabilitatea, cu exceptia prevederilor care sunt contrare modificarilor si completarilor aduse prin OUG 143/2021.

Totodata, desi OUG 143/2021 este in vigoare deja incepand cu data de 31 decembrie 2021, trebuie subliniat ca, potrivit procesului legislativ din Romania, OUG 143/2021 (ca orice alta ordonanta de urgenta a guvernului) urmeaza a fi supusa aprobarii de catre Parlamentul Romaniei si, de asemenea, faptul ca nu exista un termen limita specific in care o astfel de aprobare (care poate fi adoptata de parlament cu modificari sau fara modificari) sau respingere de catre parlament, dupa caz, ar trebui sa intervina.

Modificarile aduse Legii 123/2012 prin OUG 143/2021 sunt numeroase si substantiale. Mai jos este prezentata o selectie a aspectelor ce par mai importante.

2. Energie electrica

Pietele de energie

Principalele modificari constau in eliminarea prevederilor referitoare la piata reglementata de energie electrica si a celor privind obligativitatea tranzactionarii energiei electrice pe piata centralizata.

Conceptul de “piata centralizata” a fost eliminat, fiind inlocuit cu conceptul de “piata organizata”, definita ca fiind (i) sistemul multilateral care reuneste sau faciliteaza reunirea intereselor unor terte parti in materie de cumparare si de vanzare de produse energetice angro intr-un mod care sa aiba ca rezultat un contract sau (ii) orice alt sistem sau facilitate in care interesele unor terte parti in materie de cumparare si de vanzare de produse energetice angro pot interactiona intr-un mod care rezulta intr-un contract. Participarea la oricare piata de energie electrica este voluntara pentru participantii la piata.

Pietele de energie electrica sunt definite acum ca piete in care se tranzactioneaza energia electrica, inclusiv pietele extra-bursiere si bursele de energie electrica, pietele pentru comercializarea energiei, capacitati, servicii de echilibrare si servicii de sistem in toate intervalele de timp, inclusiv pietele la termen, pietele pentru ziua urmatoare (“PZU”) si pietele intra-zilnice (“PI”).

Astfel, pe piata angro se pot incheia, in toate intervalele de timp, cel putin urmatoarele tipuri de tranzactii: (i) tranzactii bilaterale negociate direct; (ii) tranzactii incheiate in urma desfasurarii licitatiilor pe piete organizate, inclusiv pe piata de echilibrare a energiei electrice (“PE”); (iii) tranzactii de import si de export a energiei electrice. De asemenea, produsele de acoperire a riscurilor pe termen lung sunt tranzactionabile la bursa intr-un mod transparent, iar contractele de furnizare pe termen lung pot fi negociate pe pietele extra-bursiere, sub rezerva respectarii legislatiei europene in domeniul concurentei.

Participantii la piata au dreptul sa tranzactioneze energie cat mai aproape posibil de timpul real si cel putin pana la ora de inchidere a portii PI interzonale, avand posibilitatea de a tranzactiona energie in intervale de timp cel putin la fel de scurte ca intervalul de decontare a dezechilibrelor, atat pe PZU, cat si pe PI.

Operatorul desemnat al pietei de energie electrica furnizeaza produse pentru tranzactionare pe PZU si pe PI care sa fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 500 kW sau mai putin, pentru a permite participarea eficace a consumului dispecerizabil, a stocarii energiei si a surselor regenerabile de energie la scara mica, inclusiv participarea directa a clientilor.

Este important insa ca, in acelasi timp, au fost abrogate prevederile care reglementau obligatia (cu caracter general) a producatorilor de a oferta public si nediscriminatoriu pe piata concurentiala intreaga energie electrica disponibila. Cu toate acestea, in vederea mentinerii unei lichiditati adecvate a pietei de electricitate, producatorii aflati in portofoliul statului roman, care se supun prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, au obligatia sa tranzactioneze cel putin 40% din productia anuala de energie electrica prin contracte pe bursele de energie electrica, pe alte piete decat PZU, PI si PE. Sunt exceptate de la aceasta obligatie capacitatile de producere puse in functiune dupa data de 1 iunie 2020.

Pretul pentru furnizarea energiei electrice

Cu titlu de principiu, furnizorii sunt liberi sa stabileasca pretul la care furnizeaza energia electrica clientilor, cu exceptia situatiilor expres reglementate de Legea 123/2012. Astfel, Guvernul, cu avizul Consiliului Concurentei, poate interveni in formarea preturilor pentru furnizarea energiei electrice catre consumatorii casnici vulnerabili sau afectati de saracie energetica, dupa notificarea CE a acestor masuri in termen de o luna de la adoptarea acestora. Sunt incluse prevederi noi care reglementeaza principiile interventiei publice in formarea preturilor pentru furnizarea energiei electrice si detaliaza modul in care CE trebuie notificata.

Noi participanti pe piata energiei electrice

Sunt reglementate doua categorii noi de participanti, anume clientii activi si comunitatea de energie a cetatenilor si, de asemenea, regimul juridic, drepturile si obligatiile acestora.

Clientul activ este clientul final sau un grup de clienti finali ce actioneaza impreuna, care consuma sau stocheaza energia electrica produsa in spatiile pe care le detine situate in zone limitate sau care vinde propria energie electrica produsa sau care participa la programe de flexibilitate sau de eficienta energetica, identificate ca atare prin legislatia aplicabila, cu conditia ca activitatile respective sa nu constituie principala lor activitate comerciala sau profesionala.

Comunitatea de energie a cetatenilor este o persoana juridica care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii: (i) este bazata pe o participare voluntara si deschisa si este controlata efectiv de catre membri sau actionari persoane fizice, autoritati locale, inclusiv municipalitati, sau intreprinderi mici; (ii) are ca principal obiectiv oferirea unor avantaje cu privire la mediu, economice sau sociale pentru membrii sau actionarii sai sau pentru zonele locale in care functioneaza, mai degraba decat acela de a genera profituri financiare; (iii) se poate implica in producere, inclusiv producerea din surse regenerabile, distributie, furnizare, consum, agregare, stocarea energiei, servicii de eficienta energetica, sau in servicii de incarcare pentru autovehicule electrice ori poate sa furnizeze alte servicii energetice membrilor sau actionarilor sai.

Prosumatorii

Noile modificari introduc in Legea 123/2012 conceptul de prosumator precum si o serie de dispozitii cu privire la regimul juridic al acestuia, abrogand in acelasi timp prevederile legale referitoare la regimul juridic al prosumatorului existente, la data intrarii in vigoare a OUG 143/2021, in Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie („Legea 220/2008”).

Posibilitatea vanzarii energiei electrice. Prosumatorii care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare. Prosumatorii, persoane fizice (dar nu persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale) pot desfasura activitatea de comercializare a energiei electrice produse in unitatile de producere a energiei electrice pe care le detin, fara inregistrarea si autorizarea functionarii acestora.

Exceptarea de la obligatia de achizitie a certificatelor verzi si scutirile fiscale. Prosumatorii care detin unitati cu o putere instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum sunt exceptati de la obligatia de achizitie anuala si trimestriala de certificate verzi. De asemenea, prosumatorii individuali vor beneficia de scutiri fiscale pentru energia electrica produsa pentru autoconsum si pentru surplusul vandut furnizorului lor.

Obligatiile furnizorilor in raport cu prosumatorii. La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrica in unitati de pana in 200 kW, furnizorii acestora vor trebui sa realizeze in factura o compensare cantitativa intre cantitatea de energie consumata si cea produsa si livrata in retea. In situatia in care cantitatea produsa si livrata in retea este mai mare decat cea consumata, la solicitarea prosumatorilor, furnizorii vor trebui sa reporteze in facturi aceasta diferenta, ce va putea fi utilizata pe o perioada de maximum 24 de luni de la data facturarii.

Compensarea cantitativa va fi acordata pana la data de 31 decembrie 2030, in contextul masurilor si actiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile in 2030 precizate in Planul National Energie si Schimbari Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar dupa aceasta perioada prosumatorii respectivi pot vinde energia electrica produsa in conditiile stabilite pentru prosumatorii cu o putere instalata intre 200 kW si 400 kW.

La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrica in unitati cu o putere instalata intre 200 kW si 400 kW, furnizorii acestora vor trebui sa achizitioneze energia electrica produsa si livrata  la un pret egal cu pretul mediu ponderat inregistrat in PZU in luna in care a fost produsa energia respectiva, precum si sa realizeze o regularizare intre sumele rezultate si sumele datorate de catre prosumator pentru energia electrica consumata.

De asemenea, furnizorul prosumatorului cu o putere instalata mai mica de 400 kW preia de la prosumator responsabilitatea in materie de echilibrare.

Reglementarea unor comisioane ce pot fi impuse clientilor finali in anumite situatii

Comisionul pentru incetarea contractului este definit ca fiind comisionul sau penalitatea impusa clientilor finali de catre furnizori sau de catre participantii la piata implicati in agregare la incetarea unui contract de furnizare de energie electrica sau de servicii (“Comisionul pentru incetare”).

Comisionul pentru schimbare este definit ca fiind comisionul sau penalitatea impusa pentru schimbarea furnizorilor sau a participantilor la piata angajati in agregare, inclusiv comisionul de incetare a contractului, care este impus direct sau indirect clientilor de catre furnizori, de catre participantii la piata angajati in agregare sau de catre operatorii de sistem („Comisionul pentru schimbare”).

Desi regula este ca clientii casnici, intreprinderile mici si microintreprinderile au dreptul sa schimbe furnizorul de energie electrica sau participantul la piata implicat in agregare fara niciun Comision pentru schimbare, furnizorii de energie electrica sau participantii la piata implicati in agregare pot percepe clientilor finali Comisioane pentru incetarea contractelor de furnizare a energiei electrice incheiate pe o durata determinata si cu preturi fixe, in cazul rezilierii lor anticipate de catre clientul final.

Comisioanele pentru incetare trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ anumite conditii prevazute in Legea 123/2012 (e.g., comunicarea in mod clar clientului, reglementarea acestora in contract, proportionalitatea).

Contractele de furnizare cu preturi dinamice

Noile modificari reglementeaza contractul de furnizare a energiei electrice cu preturi dinamice, definit ca fiind contractul incheiat intre un furnizor si un client final care reflecta variatia de pret pe pietele spot, inclusiv pe PZU si PI, la intervale cel putin egale cu intervalul de decontare a pietei.

Clientii finali au dreptul sa incheie contracte la preturi dinamice cu cel putin un furnizor si cu oricare furnizor care are peste 200.000 de clienti finali, cu conditia sa aiba un sistem de contorizare inteligenta.

In legatura cu contractele de furnizare a energiei electrice cu preturi dinamice, in sarcina furnizorilor sunt puse urmatoarele obligatii: (i) de a informa clientii finali cu privire la avantajele, costurile si riscurile acestor contracte, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligenta; (ii) de a obtine acordul clientului final anterior trecerii acestuia la un asemenea contract; (iii) de a transmite ANRE atat ofertele tip pentru clientii casnici si microintreprinderi, cat si ofertele cu preturi dinamice.

De asemenea, sunt reglementate atributiile ANRE in materia contractelor cu preturi dinamice (e.g., evaluarea riscurilor aferente acestor contracte, luarea masurilor in privinta practicilor abuzive, publicarea unor rapoarte anuale etc.).

Punctele de reincarcare a vehiculelor electrice

Noile modificari vizeaza reglementarea regimului juridic al punctelor de reincarcare a vehiculelor electrice, definite ca fiind o interfata care este capabila sa incarce, pe rand, cate un vehicul electric sau sa schimbe, pe rand, cate o baterie a unui vehicul electric.

In primul rand, se face precizarea ca activitatea de vanzare a energiei electrice achizitionate de la un furnizor de energie electrica si folosita de catre un operator al unui punct/unei statii de reincarcare a bateriilor ce echipeaza vehicule electrice si hibrid electrice plug-in nu reprezinta furnizare de energie electrica.

Racordarea la retelele electrice de distributie a punctelor de reincarcare private si cu acces public urmeaza a fi aprobata de operatorul de distributie.

De asemenea, se precizeaza ca operatorului de distributie nu i se permite sa detina, sa dezvolte, sa administreze sau sa exploateze puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, cu exceptia cazului in care (i) acesta detine puncte de reincarcare exclusiv pentru uz propriu; sau (ii) este obtinuta permisiunea ANRE in ipoteza intrunirii in mod cumulativ a unor conditii prevazute in Legea 123/2012. Totusi, interdictia nu se aplica operatorilor sistemelor de distributie inchise.

Serviciul universal

Serviciul universal (“SU”) a fost redefinit ca fiind serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clientilor casnici la un nivel de calitate bine definit si la preturi competitive, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii. Astfel, SU nu mai presupune furnizarea energiei electrice si catre clientii non-casnici care puteau beneficia de acest serviciu potrivit vechii reglementari daca erau intrunite anumite conditii.

De asemenea, se precizeaza ca SU se asigura de catre furnizorii de energie electrica pe baza de contract-cadru elaborat si aprobat de catre ANRE, iar furnizorii de energie electrica care au incheiate contracte in piata concurentiala cu clienti casnici au obligatia de a publica oferte de SU si de a incheia contracte de furnizare a energiei electrice in cazul in care primesc o solicitare in acest sens de la un client care are dreptul la SU.

Consumatorii vulnerabili

Au fost adaugate prevederi noi potrivit carora: (i) pentru stabilirea categoriilor de consumatori vulnerabili se au in vedere nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, eficienta energetica a locuintelor, dependenta critica de echipamente electrice, din motive de sanatate, varsta sau alte criterii; (ii) este interzisa deconectarea de la reteaua electrica a locurilor de consum unde locuiesc consumatori vulnerabili in situatii de criza de energie; (iii) orice masuri care se adopta privind consumatorii vulnerabili nu trebuie sa impiedice deschiderea efectiva si functionarea pietei si sunt notificate CE. Aceste notificari pot, de asemenea, sa includa masurile luate in cadrul sistemului general de asigurari sociale.

Serviciul de flexibilitate

Este reglementat conceptul de serviciu de flexibilitate (pe langa mentinerea serviciului de sistem inclusiv a serviciului de sistem pentru mentinerea frecventei care a fost redefinit, respectiv definit), reprezentand un serviciu furnizat de un participant la piata si achizitionat de operatorii de distributie pentru sustinerea functionarii eficiente si sigure a sistemului de distributie si pentru a maximiza calitatea serviciilor furnizate. De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la stimularea utilizarii flexibilitatii in retelele de distributie, modul in care serviciile de flexibilitate sunt achizitionate, specificatiile acestor servicii etc.

Regimul sanctiunilor

Introducerea/modificarea unor prevederi referitoare la regimul sanctionator pentru incalcarea normelor privind desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice: (i) reglementarea unor contraventii noi; (ii) modificarea definitiei contraventiei savarsite in mod repetat prin adaugarea cerintei ca savarsirea de cel putin doua ori a aceleiasi fapte contraventionale sa aiba loc in decursul a 12 luni consecutive; (iii) in cazul contraventiilor pentru care sunt prevazute sanctiuni prin raportare la cifra de afaceri, stabilirea si individualizarea sanctiunilor se vor realiza de catre Comitetul de Reglementare al ANRE pe baza unei proceduri aprobate de presedintele ANRE in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 143/2021. In prezent este in discutie la nivelul ANRE, dupa expirarea perioadei de consultare publica, Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si individualizarea sanctiunilor contraventionale raportate la cifra de afaceri, de catre Comitetul de Reglementare al ANRE, ca urmare a actiunilor de investigatii. De asemenea, individualizarea sanctiunilor pentru aceste contraventii se va face in functie de gravitatea si durata faptei, impactul produs asupra pietei de energie electrica si clientului final, in functie de caz, cu respectarea principiilor eficacitatii, proportionalitatii si al efectului descurajator al sanctiunii aplicate.

Alte modificari

Modificarea si completarea domeniului de aplicare al Legii 123/2012 in sensul principiilor regasite in Directiva 944/2019 si a regulamentelor europene din domeniul energiei electrice.

Modificarea si completarea unor notiuni in sensul celor prevazute de Directiva 944/2019 si definirea unor notiuni noi.

Modificarea si completarea atributiilor ANRE, inclusiv cu privire la (i) aplicarea Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie electrica si a Directivei 944/2019; (ii) constatarea si sanctionarea practicilor comerciale incorecte sau inselatoare ale furnizorilor in raport cu clientii finali, prin aplicarea anumitor prevederi din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor  (“Legea 363/2007”) (inclusiv Anexa 1 ale legii in cauza care reglementeaza exemple de comportamente considerate practici incorecte).

Introducerea conceptului de OPEED in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1222/2015 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor, desemnat de ANRE si care urmeaza sa indeplineasca sarcini referitoare la cuplarea unica a PZU sau a PI. Distinct, operatorul pietei de energie electrica este definit ca fiind entitatea care furnizeaza un serviciu prin care ofertele de vanzare de energie electrica sunt corelate cu ofertele de cumparare de energie electrica.

Completari privind modul in care o persoana juridica cu sediul social intr-un stat membru UE isi poate desfasura activitatea in Romania. Astfel, desfasurarea activitatii in baza unei licente emise de un Stat Membru este conditionata de declaratia pe proprie raspundere a entitatii in cauza ca va respecta normele tehnice si comerciale din Romania aplicabile pentru activitatea derulata si de confirmarea de catre ANRE dreptul de participare la pietele de energie electrica din Romania de catre ANRE printr-o decizie emisa in baza unei proceduri proprii.

Completarea prevederilor privind sistemele de masurare inteligenta si contoarele conventionale.

Stabilirea modului de gestionare a datelor, inclusiv din perspectiva protectiei si securitatii.

Abrogarea prevederilor privind accesul garantat la retelele de energie si introducerea prevederilor privind dispecerizarea prioritara pentru capacitati pe baza de resurse regenerabile si capacitati in cogenerare. Cu toate acestea, pentru energia electrica produsa din surse regenerabile in centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea 220/2008 se garanteaza preluarea in reteaua electrica.

Modificarea prevederilor privind realizarea extinderilor de retele electrice, a bransamentelor si racordarilor, precum si privind modul de finantare al acestora.

Producatorii si furnizorii de energie electrica isi pot alimenta sediile proprii, filialele si toti clientii prin intermediul unor linii directe, fara a fi supusi unor proceduri administrative sau costuri disproportionate. Anterior noilor modificari, alimentarea prin intermediul unei linii directe era conditionata de absenta unei oferte rezonabile economic si tehnic pentru accesul la reteaua electrica de interes public.

Introducerea unor noi prevederi referitoare la activitatea de agregare (de exemplu, contractul de agregare, consumul dispecerizabil prin agregare, posibilitatea comunitatilor de energie a cetatenilor de a se implica in agregare, incheierea de catre clientii finali a contractelor de agregare cu participantii la piata implicati in agregare, posibilitatea clientilor activi de a opera prin agregare etc).
Modificarea si completarea unor prevederi privind autorizatiile si licentele operatorilor din domeniul energiei electrice, precum si a unor prevederi referitoare la tarifele reglementate.

Acordarea operatorului de transport si de sistem si operatorilor de distributie a dreptului de a detine instalatii de stocare doar in anumite conditii prevazute de Legea 123/2012. Interdictia de a detine instalatii de stocare nu se aplica insa operatorilor sistemelor de distributie inchise.

Modificarea/completarea prevederilor privind drepturile si obligatiile clientilor si, implicit, a celor privind drepturile si obligatiile furnizorilor (de exemplu, cu privire la instrumentele de comparare a ofertelor, sistemul de gestionare a plangerilor, facturare si plata, procedura de contractare si modificarea clauzelor contractuale, schimbarea furnizorului, informarea cu privire la alternativele de intrerupere a livrarilor de energie electrica etc).

Reglementarea obligatiei operatorilor economici din domeniul energiei electrice de a participa la mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor pentru clientii casnici.

3. Sectorul gazelor naturale

Desi OUG 143/2021 are ca scop principal transpunerea Directivei 2019/944 care se refera la energia electrica, au fost totusi operate unele amendamente la Legea 123/2012 si in ceea ce priveste sectorul gazelor naturale, inclusiv in scopul corelarii unor prevederi. Mai jos sunt prezentate modificarile care par a fi cele mai importante.

Reglementarea unor noi obligatii si competente ale ANRE care vizeaza (i) campaniile privind informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul de gaze naturale; (ii) realizarea si operarea unei platforme integrate, unice la nivel national, prin care se realizeaza schimbarea de catre clientul final a furnizorului de gaze naturale; (iii) constatarea si sanctionarea practicilor comerciale incorecte sau inselatoare ale furnizorilor in raport cu clientii finali noncasnici, prin aplicarea anumitor prevederi din Legea 363/2007 (inclusiv Anexa 1 ale legii in cauza care reglementeaza exemple de comportamente considerate practici incorecte).

Modificarea unor prevederi referitoare la concesiunea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale (de exemplu, cu privire la extinderea zonei concesionate, finantarea extinderii, regimul investitiilor realizate de operatorii de distributie, participarea autoritatilor locale cu finantari de terta parte, drepturile si obligatiile concesionarului etc.).

Modificarea si completarea unor prevederi privind autorizatiile si licentele operatorilor din domeniul gazelor naturale, inclusiv in ceea ce priveste temeiurile de refuz a acordarii autorizatiilor / licentelor.

Modificarea unor prevederi referitoare la cerintele impuse operatorilor de distributie/operatorilor de inmagazinare care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala.

Modificarea unor prevederi referitoare la finantarea lucrarilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii (de exemplu, posibilitatea solicitantilor de a asigura finantarea lucrarilor de extindere a retelei de transport/distributie a gazelor naturale, urmand ca operatorul de transport/distributie sa returneze suma finantata de solicitanti, in conditiile de eficienta stabilite de ANRE).

Reglementarea unor cazuri suplimentare in care ANRE poate permite realizarea magistralelor directe.

Reglementarea instalatiilor de producere a hidrogenului/terminalului de hidrogen (de exemplu, scopurile pentru care se produce hidrogenul, obligatiile si drepturile operatorului terminalului de hidrogen, regimul de autorizare in domeniul hidrogenului).

Introducerea si modificarea unor prevederi referitoare la racordarea la sistemul de distributie, inclusiv drepturile si obligatiile distribuitorului si a solicitantului (de exemplu, (i) obligatia distribuitorului de a elibera solicitantului un aviz tehnic de racordare care va cuprinde inclusiv solutia tehnica; (ii) dreptul solicitantului de a alege liber orice operator economic autorizat de catre ANRE pentru proiectarea si executia lucrarilor necesare realizarii racordului; (iii) obligatia solicitantului de a incheia un contract de racordare cu operatorul de distributie; (iv) suportarea contravalorii lucrarilor de racordare in cazul clientilor casnici si non-casnici).

Introducerea unor modificari referitoare la regimul sanctionator pentru incalcarea normelor privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor naturale: (i) reglementarea unor noi contraventii; (ii) modificarea definitiei contraventiei savarsite in mod repetat prin adaugarea mentiunii ca savarsirea de cel putin doua ori a aceleiasi fapte contraventionale sa aiba loc in decursul a 12 luni consecutive; (iii) in cazul contraventiilor pentru care sunt prevazute sanctiuni raportate la cifra de afaceri, stabilirea si individualizarea sanctiunilor se vor realiza de catre Comitetul de reglementare al ANRE, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al presedintelui ANRE, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 143/2021. Individualizarea sanctiunilor pentru aceste contraventii se va face in functie/luand in considerare gravitatea si durata faptei, impactul produs asupra pietei de gaze naturale si clientului final, functie de caz, cu respectarea principiului eficacitatii, proportionalitatii si al efectului descurajator al sanctiunii aplicate.

Autori: Monica Iancu, avocat asociat, Bondoc & Asociatii SCA
Ionel Macovei, avocat definitiv colaborator, Bondoc & Asociatii SCA
Vasile Soltan, avocat definitiv colaborator, Bondoc & Asociatii SCA
Alexandra Bunea, avocat stagiar colaborator, Bondoc & Asociatii SCA

Recomanda articolul

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Urmareste-ne!

facebook skype twitter youtube 

specialist-corner-2

Auditorul Financiar - profesionistul potrivit pentru misiunea de Audit AML®

Auditorul Financiar ...

Odata cu aparitia Legii 129/ 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si fin...

Headhunting sau Direct Search – De ce? Ce doleante comune au candidatii si angajatorii

Headhunting sau Dire...

Pe o piata a muncii, asa cum se prezinta ea acum in Romania, cand criza specialistilor est...

alte-articole

pastila-de-joi

Dupa 20 de ani, volumul 4.

Spitalul Metropolitan din Capitala are ca termen de realizare maximum 20 de ani, a declara...

alte-articole

business-story

Cum ii ajutam pe cei al caror univers s-a naruit intr-un singur moment

Cum ii ajutam pe cei al caror univers s-a naruit intr-un singur moment

Andrei a fost luat de la 15 ani din spitalul Marie Curie. Pe cand avea 12 ani fusese impli...

alte-articole

Update cookies preferences